§ 183 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

30.9.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020) muuttuu 2.10.2021. Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon 2.10.2021 alkaen myös

- työttömyysturvalain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä sekä 

- työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja niissä tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite lakimuutoksen johdosta (asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös 1.3.2021 § 55). 

Työllisyysjohtajan päätöksellä liitteineen määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitamisesta ja palveluiden organisoinnista pois lukien elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeutta, eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 § 1. kohdan mukaisesti palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä. 

 

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 2.10.2021 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeuta, eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

 

Allekirjoitus

Regina Saari, työllisyysjohtaja