§ 29 Työ​llisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtä​vien organisointi työ​llisyys-​ ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

26.1.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on 30.9.2021 § 183. 

Työllisyysjohtajan päätöksellä liitteineen määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeutta, eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Liitteeseen on lisätty uudet virkanimikkeet ja kyseisiin virkoihin liittyvät tehtävät. Tehtävät on määritelty aiemmin päätetyn lisäksi henkilöasiakaspalvelujen (työllistymisen ja jatkuvan oppimisen palvelut) koordinaattorille sekä osaamiskeskuksen palveluohjaajalle.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 § 1. kohtaan, jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä. 

 

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima- ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 27.1.2022 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-oikeutta, eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

 

Allekirjoitus

Regina Saari, työllisyysjohtaja