§ 83 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys-​ ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

2.6.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on 26.1.2022 § 29. 

Työllisyysjohtajan päätöksen liitteessä määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Liitteeseen on lisätty uudet virkanimikkeet ja kyseisiin virkoihin liittyvät tehtävät. Tehtävät on määritelty aiemmin päätetyn lisäksi henkilöasiakaspalvelujen palvelukoordinaattoreille sekä kasvupalvelujen kehittämispäällikölle ja kasvupalvelujen projektipäällikölle (konepajakoulu). Lisäksi liitettä on päivitetty henkilöasiakaspalvelujen työnsuunnittelijoiden tehtävien osalta. Liitettä on päivitetty myös työnhakijan palveluprosessin toimeenpanon osalta vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 § 1. kohtaan,​ jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä. 

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 3.6.2022 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

Allekirjoitus

Regina Saari,​ työllisyysjohtaja