§ 128 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys-​ ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

16.11.2022

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on 16.8.2022 § 110.

Työllisyysjohtajan päätöksen liitteessä määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Liitteeseen on lisätty henkilöasiakaspalveluihin uusi palveluohjaajan virkanimike ja siihen liittyvät tehtävät. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n 1. kohtaan,​ jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 17.11.2022 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut