§ 2 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys-​ ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

4.1.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on tehty 16.11.2022 § 128.Työllisyysjohtajan päätöksen liitteessä määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Liitteeseen on päivitetty työllisyys ja kasvupalveluissa 1.1.2023 tapahtuneiden organisaatiomuutosten vaikutukset tehtäviin ja organisointiin. Lisäksi päivityksessä on huomioitu hyvinvointialuelle siirtyvistä tehtävistä aiheutuneet muutokset.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n 1. kohtaan,​ jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 04.01.2023 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut