§ 74 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys-​ ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

25.5.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätöksen liite. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on tehty 4.1.2023 § 2. Työllisyysjohtajan päätöksen liitteessä määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Liitteen päivityksessä on otettu huomioon sitovan työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen liittyvät lainsäädännön muutokset sekä rekrytointipalvelut ja kohtaanto -kokonaisuuden organisoitumiseen liittyvät muutokset. Lisäksi on päivitetty kasvupalvelujen projektipäällikön (Konepajakoulu) kuntakokeiluun liittyvä toimivalta sekä lisätty liitteeseen seuraavat uudet nimikkeet: projektipäällikö, Osaamiskeskus; palvelukoordinaattori, Osaamiskeskus; erityisasiantuntija (koulutukset ja palvelut), Kansainvälisen osaamisen palvelut; tiimiesimies, International House Tampere ja rekrytointikoordinaattori, International House Tampere. 

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n 1. kohtaan,​ jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 25.5.2023 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut