§ 202 Työllisyyden kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointi työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1403/00.01.06/2021

Päätöspäivämäärä

5.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Atte Viinikka, puh.040 167 7736, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtajan varahenkilö Sari Oksanen, puh. ​050 501 2374, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä päivitetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelujen ja tehtävien organisointia koskeva työllisyysjohtajan päätös. Asiaa koskeva aiempi työllisyysjohtajan päätös on tehty 24.10.2023 § 165. 

Työllisyysjohtajan päätöksen liitteessä määritellään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen tehtävien hoitaminen ja palveluiden organisointi pois lukien elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaan päätösvaltaan kuuluvat asiat. Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä sillä korvata tehtäväkuvauslomakkeita.

Päätöksen päivityksessä on lisätty liitteeseen tehtävät ja toimivalta kansainvälisen osaamisen palvelujen koordinaattorille tilapäistä suojelua saavien palvelujen koordinointiin.

Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n 1. kohtaan,​ jonka mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Päätös

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun palvelut ja tehtävät lukuun ottamatta elinvoima-​ ja osaamislautakunnan delegoimaa päätösvaltaa organisoidaan 14.12.2023 alkaen liitteen mukaisesti. 

Päätös ei rajoita työnantajan direktio-​oikeutta,​ eikä liite korvaa tehtäväkuvauslomakkeita.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtajan varahenkilö Sari Oksanen

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)