§ 210 Työllisyys- ja kasvupalveluiden palkkasaatavien kirjaaminen luottotappioksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:1863/02.05.05/2023

Päätöspäivämäärä

18.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussuunnittelija Maija Sihvonen, puhelin 040 801 6061, sähköposti maija.sihvonen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puhelin 050 346 9603, sähköposti regina.saari@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 12 kuukautta vanhat erääntyneet saatavat tulee pääsääntöisesti kirjata luottotappioksi ja poistaa kirjanpidosta. Todennäköinen luottotappio on kirjattava myös kesken vuotta, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi.

Liitteenä olevien erittelyjen mukaiset työllisyys- ja kasvupalveluiden 1 928,54 euron saatavat tulee poistaa kirjanpidosta perinnän jatkuessa.

Yritys 1540, kustannuspaikka 154000 yhteensä 737,27 euroa ja kustannuspaikka 154500 yhteensä 1191,27 euroa, menotili 494000 Luottotappiot. Kirjauspäivänä käytetään päivämäärää 31.12.2023

Liite sisältää salassa pidettävää tietoa viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan nojalla.

Työllisyysjohtajan päätösvalta perustuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön 4.4.2023 § 58, jonka mukaan työllisyysjohtaja päättää saamisen poistamisesta kirjanpidosta ja perinnästä luopumisesta.

Päätös

Poistetaan liitteenä olevien erittelyjen mukaiset työllisyys- ja kasvupalveluiden 1 928,54 euron saatavat kirjanpidosta perinnän jatkuessa yritysnumerolta 1540.

Menotili kirjauksissa on 494000, luottotappiot.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)