§ 8 Työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:527/00.02.02/2024

Päätöspäivämäärä

25.1.2024

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4962,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmän kokoonpanoa on tarpeen päivittää.

Johtoryhmän jäseniksi aiemmin nimettyjen lisäksi tulevat turvallisuuspäällikkö Veli-Matti Annala sekä TE-palvelu-uudistukseen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvä, parhaillaan rekrytoinnissa oleva aluejohtaja (seudun lähipalvelut).

Laajennetun johtoryhmän kokoonpanon muodostavat johtoryhmän jäsenet, palvelupäälliköt, vastaanottokeskuksen johtaja sekä talous- ja hankintavastaava. 

Tämä päätös korvaa aiemman johtoryhmän kokoonpanoa koskevan työllisyysjohtajan päätöksen 22.5.2023, §72.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön (1.1.2024) 3 §:n mukaan kunkin palveluryhmän johtoryhmästä päättää palvelujohtaja.

Päätös

Työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmä on 29.1.2024 alkaen seuraava:

Regina Saari, työllisyysjohtaja, puheenjohtaja

Sari Oksanen, työllisyyspalvelujen johtaja, varapuheenjohtaja

Irene Impiö, kasvupalvelujohtaja

Tommi Eskonen, työllistymisen monialaisen tuen palvelujen johtaja

Mari Taverne, kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Aluejohtaja (rekrytoinnissa)

Mia Sorri, henkilöstöpäällikkö

Atte Viinikka, hallintopäällikkö 

Tuula Mikkonen, suunnittelupäällikkö, johtoryhmän varasihteeri

Janne Taiponen, kehityspäällikkö

Veli-Matti Annala, turvallisuuspäällikkö

Jyrki Rantala, luottamusmies/pääluottamusmies OAJ-JUKO, henkilöstön edustaja

Jenna Hämäläinen, johdon assistentti, johtoryhmän sihteeri

Laajennetun johtoryhmän kokoonpanon muodostavat:

johtoryhmän jäsenet,
palvelupäälliköt ja vastaanottokeskuksen johtaja sekä
talous- ja hankintavastaava.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)