§ 99 Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankeen toteuttaminen Työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1642/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.5.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Jaakko Pohjolainen, +358 41 730 5973, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on kehittää yksittäisten palvelujen sijaan verkostojen ja yhteisöjen kehittämistä ja siten tukea työn murroksen synnyttämää vaatimusta uudenlaiselle osaamiselle ja työmarkkinoiden kohtaannolle. Hankkeen palveluohjelmien avulla kehitetään uudenlaista palvelumallia siirtymällä lukkoon määritellyistä palvelupoluista ryhmien ja tiimien itse luomiin mahdollisuuksien polkuihin (kompetenssit ja sosiaalinen pääoma) kohti ekosysteemejä.

Hanke kytkeytyy strategisesti kaupungin palveluvuosisuunnitelmaan vuodelle 2021 kaupungin kasvun vahvistamisen ja hallinnan rakentamisen toimenpiteisiin. Hankkeen tavoitteisiin voidaan sisällyttää yritysten osaamistarpeiden ennakointimallien hyödyntämistä tulevien palveluohjelmien suunnittelussa sekä kohderyhmien työllistämisen edistämisessä.

Toiminnan ja palveluprosessien uudistamisen toimenpidekehykseen liittyen hanke kytkeytyy strategian osalta digitaalisen tiimiytymisalustan sekä muiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Tähän työskentelyyn sidotaan vahvasti mukaan alueelliset palveluntarjoajat sekä merkittävimmät sidosryhmät.

Hankkeen tulosten hyötytavoitteisiin voidaan sisällyttää ne toimenpiteet, joiden avulla eri intressiryhmiin kytkeytyneet toimijat (osaajat sekä toimeksiantojen tarjoajat) verkostoituvat hankkeen tukemana. Tämä mahdollisesti luo lisäarvoa osallistujille heidän työllistyessään tai löytämällä helposti tekijä toimeksiannolle. 

Hankkeessa mukana olevat tahot kehittävät yhteistyömallejaan hankkeen aikana ja jokaisen rooli määritellään osana erilaisia palveluprosesseja. Tampereen kaupunki kehittää hankkeessa orkesterointiosaamistaan, josta voidaan katsoa olevan hyötyä toiminnan siirtyessä kohti erilaisten ekosysteemien rakentamista.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Projektiin liittyvistä yli 15 000 euron hankinnoista päättää työllisyysjohtaja. Pienempien hankintojen hankintaoikeudet määräytyvät elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 13 § mukaisesti.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 118 129 euroa, josta ESR- ja valtionrahoitusta on 894 503 euroa, kuntien rahoitusta 162 224 euroa ja yksityistä rahoitusta 61 402 euroa.  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden osuus kokonaiskustannusarviosta on 686 516 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 549 213 euroa ja Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 137 303 euroa. 

Projektia rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 549 213 eurolla (EURA2014/10800/09 02 01 01/2020/KESELY, 4.3.2021) ja kaupungin rahoitusosuudesta 137 303 euroa vastaa Työllisyys- ja kasvupalvelut.

Projektin toteuttamisaika 01.02.2021 – 31.08.2023. Rahoitus on käytettävissä 31.08.2023 saakka.   

Projektin omistaja on kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.  Projekti toteutetaan Työllisyys- ja kasvupalveluiden palveluryhmässä.  Työllisyys- ja kasvupalvelut koordinoi projektia, jossa kaupungin sisäisenä osatoteuttaja on Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä ulkoisina osatoteuttajina Tribe Tampere ry ja Pirkanmaan Uusyrityskeskus ry.

Projektipäällikkönä toimii Jaakko Pohjolainen. Projektisuunnittelijana toimii Tiina Keskinen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektiasiantuntija Tiina-Maija Mattila konsernihallinnon tukipalveluista.

Projektipäällikön ja projektisuunnittelijan esimiehenä toimii palvelupäällikkö Elina Wallin ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä tiimiesimies Sanna Sipilä.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on käsitelty ja hyväksytty toteutukseen Työllisyys- ja kasvupalveluiden johtoryhmän kokouksessa 12.1.2021.

Päätös

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -projekti toteutetaan ajalla 01.02.2021 – 31.08.2023 Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluissa.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 118 129 euroa, josta ESR- ja valtionrahoitusta on 894 503 euroa, kuntien rahoitusta 162 224 euroa ja yksityistä rahoitusta 61 402 euroa. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden osuus kokonaiskustannusarviosta on 686 516 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on 549 213 euroa ja Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 137 303 euroa. 

Projektia rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 549 213 eurolla (EURA2014/10800/09 02 01 01/2020/KESELY, 4.3.2021) ja kaupungin rahoitusosuudesta 137 303 euroa vastaa Työllisyys- ja kasvupalvelut.

Rahoitus on käytettävissä 31.08.2023 saakka.

Projektin omistaja on kasvupalvelujohtaja Irene Impiö.

Projektipäälliköksi nimetään Jaakko Pohjolainen (36,25 h/vko).

Projektiryhmään nimetään Tiina Keskinen (36,25 h/vko) ja kutsutaan, Nina Erkkilä (18,13 h/vko), Jari Myllymäki (36,25 h/vko), Emmi Salminen (29 h/vko).

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Irene Impiö (Tampereen kaupunki) ja kutsutaan Jouni Kytösaari (Keski-Suomen ELY-keskus), Riku Immonen (Pirkanmaan TE-toimisto), Pirjo Järvinen (Tredu), Teemu Pinomäki (Tribe Tampere ry), Marko Lehtimäki (Ensimetri Oy), Mia Häkkinen (Pirkanmaan Osuuskauppa), Toni Paju (Crowdchupa Oy) ja Tomi Toikka (GameHUB ry).

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154900 ja projektin SAP-tunnus on E1540_20_10. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari