§ 48 Yritysasiakastiedon hallinnan kehittäminen CRM-tietojärjestelmän tukemana -projektin muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:4895/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

11.2.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työllisyysjohtaja on päättänyt 27.8.2020 (§ 128), että Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluissa toteutetaan Yritysasiakastiedon hallinnan kehittäminen CRM- tietojä rjestelmän tukemana -projekti 1.6.2020-31.12.2020.

Projektin taustalla on kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseen tähtäävän, ja yritysten toimintaedellytysten kehittämisen sekä yrityspalveluiden järjestämiseen liittyvän CRM-järjestelmän hankinnan tunnistettu tarve.

Projektissa toteutettiin syksyn 2020 aikana ICT-kehitysrahoituksella Goforen laatima selvitys liittyen Yritys-CRM-järjestelmän hankinnan valmisteluun. Selvitystyössä tunnistettiin työllisyys- ja kasvupalvelujen yritysasiakkuudenhallintaan liittyvä asiakaslähtöinen tavoitetila sekä vertailtiin eri toteutusvaihtoehtoja sekä ratkaisuja. Selvitystyössä otettiin huomioon yritysasiakkuudenhallintaan liittyen myös laaja sidosryhmänäkökulma.

On perusteltua jatkaa esiselvitystä varsinaisena kehitysprojektina ja muuttaa sen nimi paremmin kehittämistyön sisältöä vastaavaksi. Kehitysprojektin nimi on Yritys-CRM -järjestelmän määrittely ja hankinnan valmistelu.

Projektin kokonaiskustannusarvio on 140 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta. 

Projektia on rahoitettu vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 40 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoima ja kilpailukyky-salkun johtoryhmän 25.3.2020 käsittelyn mukaisesti. 

Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä Tietohallinnon ict-kehittämismäärärahaa 100 000 euroa (TRE:869/02.05.00/2021) Elinvoiman ja kilpailukyvyn konsernisalkun johtoryhmän 20.1.2021 käsittelyn mukaisesti.

Projektin toteutusaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.

Projektin toteutusaika on 1.6.2020-31.12.2021.

Projektipäällikkönä toimii Suvi Jokela. 

Projektiryhmään nimetään Petri Pekkola, Jarno Hakanen, Henna Lehtinen, Päivi Pitkäniitty, Sari Miettinen, Teuvo Moilanen, Takura Matswetu, Iida Ruoranen

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Sari Oksanen (varalla Janne Taiponen), Irene Impiö (Elina Wallin), Mari Taverne (Nuppu Suvanto) ja kutsutaan Arto Kahila (tietohallinto, varalla Minna Helynen), Timo Antikainen (elinkeinopalvelut) sekä Outi Vasara (strategia- ja kehittämisyksikkö).

Projektipäällikön esimiehenä toimii kehityspäällikkö Janne Taiponen. Projektiryhmän ja ohjausryhmän jäsenten esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia ja kehittämistä.

Projektin muutosesitys on käsitelty ja hyväksytty elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä, 16.12.2020. 

Päätös

Yritysasiakastiedon hallinnan kehittäminen CRM-tietojärjestelmän tukemana –projektia jatketaan esiselvityksen jälkeisenä kehittämisprojektina, ja projektin nimi muutetaan muotoon Yritys-CRM-järjestelmän määrittely ja hankinnan valmistelu. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 140 000 euroa. Projekti ei saa ulkopuolista rahoitusta. 

Projektin toteutusaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.

Projektin toteutusaika on 1.6.2020-31.12.2021.

Projektia on rahoitettu vuonna 2020 Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta 40 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoima ja kilpailukyky -salkun johtoryhmän 25.3.2020 käsittelyn mukaisesti. 

Projektin toteutukseen on allokoitu vuoden 2021 keskitettyä Tietohallinnon ict-kehittämismäärärahaa 100 000 euroa (TRE:869/02.05.00/2021) Elinvoiman ja kilpailukyvyn konsernisalkun johtoryhmän 20.1.2021 käsittelyn mukaisesti.

Projektipäällikkönä toimii Suvi Jokela. 

Projektiryhmään nimetään Petri Pekkola, Jarno Hakanen, Henna Lehtinen, Päivi Pitkäniitty, Sari Miettinen, Teuvo Moilanen, Takura Matswetu, Iida Ruoranen.

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Sari Oksanen (varalla Janne Taiponen), Irene Impiö (Elina Wallin), Mari Taverne (Nuppu Suvanto) ja kutsutaan Arto Kahila (tietohallinto, varalla Minna Helynen), Timo Antikainen (elinkeinopalvelut) sekä Outi Vasara (strategia- ja kehittämisyksikkö).

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251. Projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_20_12.

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari