§ 134 Yrityskoordinaattorin virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset Työllisyys- ja kasvupalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4768/01.02.00/2021

Päätöspäivämäärä

21.6.2021

Päätöksen tekijä

Työllisyysjohtaja, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Mia Sorri,​ puh. 041 730 0460,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Työllisyysjohtaja Regina Saari,​ puh. 050 346 9603,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yrityskoordinaattori edistää työllistymisvaiheessa olevien asiakkaiden työllistymistä ensisijaisesti avoimiin työpaikkoihin ja hän vastaa avoimien työpaikkojen täyttöön kytkeytyvästä palveluprosessista kokonaisuudessaan. Tehtävä sisältää päätöksentekoa ja harkintaa asiakkaan palveluprosessissa, mm.  palkkatuen myöntäminen, työkokeilupäätökset, ratkaisut omaehtoisista opinnoista työttömyysetuudella ja velvoittavat työ- ja palvelutarjoukset. Yrityskoordinaattori tukee asiakkaan työnetsintää ja räätälöi tarvittavat tukipalvelut monialaisena verkostoyhteistyönä. Keskeistä toiminnassa on myös työnantajien tietoisuuden lisääminen käytettävissä olevista palveluista sekä uusien toimintamallien kehittäminen.

Esitetään, että yrityskoordinaattorin virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen suulliinen ja kirjallinen taito. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi. Työllisyysjohtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntöön 27.4.2021 § 87 (henkilöstöasioiden delegointimatriisi).

Päätös

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyys- ja kasvupalvelut palveluryhmän yrityskoordinaattorin virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Allekirjoitus

Työllisyysjohtaja Regina Saari