§ 4 Arviointiraadin nimeäminen Kauppi-Niihama  -vertaissuunnitteluhankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5840/10.03.04/2018

Päätöspäivämäärä

27.2.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki, puh. 044 423 5177, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vertaissuunnittelu on uudenlainen kansalaisten ja organisaatioiden aktivoimisen tapa. Kansalaiset ja organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja hallinnolliset organisaatiot tuottavat vertaissuunnittelussa aineistoa, jota hyödynnetään suoraan valitun suunnitelma-alueen kehittämisessä.

Kaupunkisuunnittelu on muuttumassa keskustelevammaksi ja vertaissuunnittelun tavoitteena on kehittää suunnittelukulttuuria Tampereella. Vertaissuunnittelukokeilu toteuttaa Tampereen kaupunkistrategiaa mahdollistamalla osallisuuden, aktiivisuuden ja yhdessä toimimisen. Vertaissuunnittelu liittyy 15.5.2017 hyväksytyn kantakaupungin yleiskaavan ohjeellisen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue -merkintään. Yleiskaavan valmistelussa tunnistettiin tarve laatia tarkempi kokonaissuunnitelma keskuspuistoverkoston osa-alueelle Kauppi-Niihamaan, ja se on myös osoitettu kaavassa aluetta koskevana määräyksenä. Siten vertaissuunnittelu liittyy keskeisesti kantakaupungin yleiskaavan ja keskustan strategisen yleiskaavan toteuttamiseen sekä Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheen valmisteluun.

Vertaissuunnittelun tavoitteena on tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä. Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeesta toivotaan saatavan keskeinen osuus kokonaissuunnitelman sisällöistä sekä osallistamisen prosessista. Tavoitteena on saada suunnittelua palvelevaa lähtötietoa ja suunnitteluaineistoa kattavammin kuin kaava- ja hankekohtaisen suunnittelun tavanomaisilla vuorovaikutustavoilla. Tavoitteena on hyödyntää ideoita kokonaisvision kautta ja lisäksi aluetta koskevassa kaavoituksessa sekä muun muassa hoidon ja ylläpidon suunnittelussa.

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu järjestetään yhdessä Tampereen kaupungin, Villi vyöhyke ry:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun (metsätalous) kanssa. Hankkeen järjestämisestä on laadittu käsikirjoitus ja suunnitteluryhmien työn ohjaamiseksi on laadittu suunnittelutehtävä-asiakirja. Suunnittelu jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka toteutetaan syksyn 2018 sekä talven ja kevään 2019 aikana. Kevään 2019 aikana suunnitteluryhmät valmistelevat suunnitelmaluonnokset ja suunnitelmaehdotukset.

Osana hanketta koottavan arviointiraadin tarkoituksena on tukea suunnittelua antamalla suunnitteluryhmille palautetta suunnitelmaluonnoksista ja -ehdotuksista. Arviointiraati käy suunnitelma-ainestoa läpi suunnittelutehtävässä esitettyjen kriteerien kautta. Arviointiraatiin on pyydetty edustajat seuraavilta tahoilta: vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto, yhdyskuntalautakunta, Tampereen kaupunki sekä ilmoittautumisen kautta kolme kaupunkilais-edustajaa. Arviointiraadin opiskelijajäsenenä toimii metsätalousinsinööri-opiskelija Tampereen ammattikorkeakoululta (TAMK). Kriteereinä arviointiraatiin osallistumiselle on, ettei kuulu suunnitelmia tuottaviin ryhmiin.

 

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere