§ 7 Kapeen kiviainesselvityksen tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5354/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä, puh. 040 355 9907, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa saadussa palautteessa nostettiin esille kiviteollisuuden ja Kurun harmaan graniitin merkittävyys Kapeen alueella. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esille esiintymän ja toiminnan historia, nykytilanne ja tulevaisuus. Selvitys tulee yleiskaavan taustaselvitykseksi ja sitä hyödynnetään kaavaehdotuksen merkintöjä, määräyksiä ja vaikutusten arviointia laadittaessa. Työssä haastatellaan alueen nykyiset toimijatahot.

Tampereen kaupunki on pyytänyt tarjousta Pöyry Finland Oy:ltä 1.7.2019 päivätyllä kirjeellä. Saadun tarjouksen perusteella voidaan todeta, että tilattava selvitystyö jakautuu monen erityisalan osaamisen piiriin ja siten Pöyryn tarjous vastaa hyvin selvitystyön tarpeeseen kokonaisuutena. Saadun tarjouksen perusteella tuntihinnoittelu on verrattavissa muuhun yleiskaavatyöhön liittyvien selvitysten asiantuntijahinnoitteluun.

Pöyry Finland Oy:ltä on saatu 23.8.2019 päivätty tarjous, jonka mukaan työn kustannukset ovat 24 300 euroa (alv 0 %). Työ aloitetaan 1.9.2019 ja se valmistuu 31.10.2019.

 

Päätös

Tilataan Pöyry Finland Oy:ltä 23.8.2019 päivätyn tarjouksen mukainen työ, jonka mukaan kustannukset ovat 24 300 euroa (alv 0 %).

Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

Projekti: M1114_011285, 4071406_1280.

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere