§ 5 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös poikkeamislupaa koskevassa asiassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2695/10.03.01/2017

Päätöspäivämäärä

13.6.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 10.5.2019 taltio 2127 hylännyt valituslupahakemukset, jotka koskivat Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöstä 1.6.2018 nro 18/0202/2, jolla kumottiin yhdyskuntalautakunnan päätös  (26.9.2017 § 262) koskien saunan laajentamista ja lomarakennuksen rakentamista tilalla Kaustara 837-709-4-2, Kaustaranjärvi.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 § 2) kohdan mukaan palvelualueen johtaja päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä ja muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja on päätöksellään 18.1.2019 § 12 siirtänyt toimivaltaansa mm. yleiskaavapäällikölle.

 

 

 

Päätös

Merkitään tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.5.2019 taltio 2127 poikkeamislupaa koskevassa asiassa.

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere