§ 4 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle alueellista suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä koskevien valitusten johdosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2774/10.03.01/2018

Päätöspäivämäärä

1.12.2020

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta teki 25.8.2020 § 202 myönteisen alueellisen suunnittelutarveratkaisun/ poikkeamispäätöksen koskien lupaa rakentaa neljä (kerrosaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 540 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-1-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7.

Päätöksestä on jätetty kahdeksan valituskirjelmää Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa valitusten johdosta sekä vastaamaan oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin (Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lähete dnro: 5339/20). Määräpäivä lausunnon antamiselle oli 6.11.2020. Tampereen kaupunki pyysi lisäaikaa lausunnon antamiseen sähköpostitse 12.10.2020. Lisäaikaa saatiin 7.12.2020 asti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä. Palvelualueen johtaja voi hallintosäännön mukaisesti siirtää päätösvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 1.10.2020 hyväksymän palvelualueen toimintasäännön liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän osalta yleiskaavapäällikkö päättää muun ohella muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä johtamansa toiminnan osalta.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto alueellista suunnittelutarveratkaisua/poikkeamispäätöstä koskevien valituksen johdosta.

Allekirjoitus

yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere

Liitteet