§ 1 Nokian moottoritien muutoksen mahdollistaman maankäyttöpotentiaalin selvityksen tilaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:630/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.1.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Lotta Kauppila, puh. 040 800 7212, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nokian moottoritien muutosselvitys liittyy käynnissä olevaan Tampereen kantakaupungin yleiskaavatyöhön, jossa yhtenä keskeisenä teemana on tunnistaa kaupunkirakenteesta sellaisia kasvun painopisteitä ja suuntia, joihin tukeutuen Tampere voi kasvaa kestävästi. Yksi tällainen kasvun mahdollisuus on olemassa olevien väyläalueiden uudistaminen katumaisiksi siellä, missä liikenteelliset ja maankäytölliset edellytykset sen sallivat. Nokian moottoritien ympäristössä kehittämisen edellytyksiä on jo olemassa Raholan jätevedenpuhdistamon alueen vapautuessa uuteen käyttöön. Lisäksi edellisellä yleiskaavakierroksella tehdyssä, sisääntuloväyliä käsittelevässä liikennetarkastelussa todettiin, että nykyisellään moottoritiemäistä, irrallaan maankäytöstä kulkevaa väyläympäristöä on mahdollista kehittää urbaanimpana liikenteen rauhoittamisen ja täydennysrakentamisen keinoin. Tässä työssä on tavoitteena selvittää Nokian moottoritien hallinnollisen luokituksen muutoksen myötä rakentamiselle vapautuva maankäyttöpotentiaali.Työn yksityiskohtaisemmasta sisällöstä pidettiin tarjousneuvottelu 17.1.2019. Neuvottelun perusteella SitoWise Oy:ltä saatiin 18.1.2019 päivätty tarjous, jossa he tarjoavat työtä hintaan 30 600 euroa (alv 0%).Työssä noudatetaan SitoWise Oy:n ja Tampereen kaupungin välistä puitesopimusta kaavan laatimistehtävien asiantuntijapalveluista, Dno TRE:182/02.07.01/2016.

Päätös

Päätän tilata SitoWise Oy:n tarjouksen mukaisen selvityksen hintaan 30 600 euroa (alv 0%). Hintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.Projekti: M1114_016478, 4069307_1130.

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere