§ 6 Selvityksen tilaaminen Tampereen uuden järjestelyratapihan vaikutuksista

Lataa  Kuuntele 

TRE:4510/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016 917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016 917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan liitto on pyytänyt yhteenliittymältä WSP Finland Oy ja Linea Konsultit Oy tarjoutumista selvityksen Tampereen uuden järjestely-ratapihan vaikutuksista. Järjestelyratapihalle on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 vaihtoehtoinen sijainti Lempäälään uuden Läntisen ratayhteyden varrelle. Selvityksen tavoitteena on tutkia ja arvioida yhdyskuntarakenteellisia ja –taloudellisia vaikutuksia ja hyötyjä järjestelyratapihan siirrosta Tampereelta Lempäälään pitkällä tähtäimellä sekä kustannusten ja hyötyjen jakautumista. Selvitys edistää Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 toteuttamista, Suomen ja kasvukäytävän kehittämistä ja vahvistaa kansallista kasvua.  

Myös kunnat (Tampere ja Lempäälä) ovat varautuneet uuteen ratapihaan yleiskaavoituksessaan. Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta osallistuvat Pirkanmaan liiton lisäksi selvityksen kustannuksiin ja ohjaukseen. Toimeksiannon enimmäishinta on 50 000 euroa (alv 0 %).

Tampereen kaupunki osallistuu omalta osaltaan Pirkanmaan liiton WSP Finland Oy:ltä ja Linea Konsultit Oy:tä tilattavan uuden järjestely-ratapihan vaikutusselvityksen kustannuksiin. Toimeksiannon enimmäishinta on 50 000 euroa (alv 0 %), jota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Kustannukset jakautuvat siten, että Pirkanmaan liiton osuus on 22 500 euroa, Tampereen kaupungin osuus 22 500 euroa ja Lempäälän kunnan osuus 5 000 euroa. Toimeksiannossa noudatetaan Pirkanmaan liiton ja yhteenliittymän WSP Finland Oy ja Linea Konsultit Oy välistä puitesopimusta.

Päätös

Osallistutaan Pirkanmaan liiton tilaaman selvityksen Tampereen uuden järjestely -ratapihan vaikutuksista kustannuksiin. Tampereen maksuosuus hankinnasta on 22 500 euroa (alv 0%).

Hintaa ei saa ylittää ilman tilatahojen kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.

 

 

Allekirjoitus

Pia Hastio, yleiskaavapäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere