§ 3 Tampereen kantakaupungin maanpeiteaineiston hankinta Tampereen Infra Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6931/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.11.2020

Päätöksen tekijä

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava erikoissuunnittelija Ulla Lautaoja, puh. 040 1715459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh.  040 8016917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde on maanpeiteaineisto Tampereen kantakaupungin alueelta perustuen ilmakuva- ja pistepilvitulkintaan yhdessä apuaineistojen kanssa. Maanpeiteaineisto tehdään kevään 2020 ilmakuvauksen mukaiselta n. 135 km2 suuruiselta alueelta. Tampereen kantakaupungin kevään 2020 ilmakuvaus on tehty siten, että kuvauksen ilmakuvia voidaan hyödyntää myös maanpeiteaineiston tuottamiseen. Tuottamisessa hyödynnetään myös kaupungin vuosien 2016 ja 2017 laserkeilauksen mukaisia pistepilviaineistoja ja muita kaupungin olemassa olevia paikkatietoaineistoja.Olemassa olevien laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen hyödyntäminen on kustannustehokasta maanpeiteaineiston tuottamiseen. Maanpeiteaineisto tilataan suorahankintana Tampereen Infra Oy, Paikkatietopalveluilta.  Tampereen Infra Oy vastaa hankkeen kokonaisuuden koordinoinnista, tarvittavista apuaineistoista ja muista maanpeiteaineiston tulkintaan liittyvistä tehtävistä. Maanpeiteaineiston tuottamiseen Tampereen Infra Oy käyttää alihankkijana TerraTec Oy:tä, jolla on usean vuoden kokemus maanpeiteaineiston tuottamisesta pääkaupunkiseudulla.

Tarjous maanpeiteaineiston tuottamisesta on saatu Tampereen Infra Oy, Paikkatietopalvelujen yksikön päälliköltä Olavi Ujaselta 12.11.2020. Aineiston kokonaishinta tarjouksessa on 35.000 euroa (ALV 0 %).

Päätös

Tampereen Infra Oy:n Paikkatietopalveluilta tilataan  kantakaupungin maanpeiteaineiston tuottamiseen liittyvät työt tarjouksen mukaisesti hintaan 35 000 euroa (ALV 0 %).

Kustannukset maksetaan projektilta M1114_016496, 4077101_1278.

Allekirjoitus

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Organisaatiotieto

Tampere