§ 27 Eläinlääkintäohjelmiston hankinta pienhankintana seudullisen ympäristöterveysyksikön praktikkoeläinlääkäreille

Lataa  Kuuntele 

TRE:5723/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Eläinlääkäreiden esimies, valvontaeläinlääkäri Mari Porma, p. 040 133 6384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, p. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnassa on kyse pienhankinnasta, jossa hankinnan arvo alittaa 60 000 € neljän vuoden ajanjaksolla. Ympäristöterveys kartoitti markkinoita ja kysyi sitoumuksetta hintoja sekä tutustui erilaisten ratkaisujen ominaisuuksiin. TeraKuu Oy:n KliniQ-sovellus arvioitiin tarpeita vastaavaksi. TeraKuu Oy:ltä pyydettiin tarjous, jonka se antoi 16.3.2020. Tarjouksen arvonlisäveroton kokonaishinta on 24 480 €/48 kk. Ensimmäisen vuoden kustannus on 13 980 € sisältäen ohjelmiston lisäksi tiedonsiirron vanhasta tietokannasta uuteen sekä henkilökunnan koulutuksen. Ensimmäisen vuoden jälkeen vuosikustannus on noin 3 840 €/vuosi.

Hankittavan palvelun laatu on todettu hyväksi ja hinta kilpailukykyiseksi. Hankinta tehdään ilman kilpailuttamista. Tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät oletettavasti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kilpailuttamista ei voida edellä mainituilla syillä pitää tarkoituksenmukaisena.

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnasta laaditaan toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 29.9.2020 § 107 hyväksymän toimintasäännön liitteen mukaan ympäristöterveyspäällikkö päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa johtamansa toiminnan osalta, 100 000 euroon asti.

 

Päätös

Pienhankinnassa kartoitettujen ohjelmistojen toimintojen sekä käyttökustannusrakenteen perusteella sovellukseksi valitaan TeraKuu Oy:n (Y-1963892-8) ohjelma KliniQ.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 24 480 €/48 kk. Ensimmäisen vuoden kustannus on 13 980 € sisältäen ohjelmiston lisäksi tiedonsiirron vanhasta tietokannasta uuteen sekä henkilökunnan koulutuksen. Ensimmäisen vuoden jälkeen vuosikustannus on noin 3 840 €/vuosi.

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111872, praktikkoeläinlääkärit.

 

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang

Organisaatiotieto

Tampere