§ 9 Hankintasopimus Urjalan eläinlääkäriaseman vartioinnista ja valvonnasta Lempäälän Turvapalvelu Oy:n kanssa

Lataa  Kuuntele 

TRE:6016/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

1.9.2021

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Eläinlääkäreiden esimies, valvontaeläinlääkäri Mari Porma, p. 040 133 6384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, p. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto pyysi Urjalan eläinlääkärivastaanottoa koskevan tarjouksen vartiointi- ja valvontapalvelusta Lempäälän Turvapalvelu Oy:ltä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Tarjous pyydettiin Lempäälän Turvapalvelu Oy:ltä, koska yritys valvoo myös samassa pihapiirissä sijaitsevaa Urjalan terveysasemaa, ja eläinlääkärivastaanoton omistava Urjalan kunta toivoi käytettävän samaa vartiointi- ja valvontapalvelua kuin heidän muissakin kiinteistöissään mm. Lempäälän Turvapalvelun nopean vasteajan vuoksi.

Tampereen kaupungin tekemä turvallisuuspalvelusopimus ei keväällä 2021 saatujen tietojen mukaan kattanut Tampereen ulkopuolisia kuntia kuin Tredun toiminnan osalta, eikä ympäristöterveyden eläinlääkärivastaanottoja huomioitu sopimuksen teon yhteydessä.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä arviolta alle 1 000  €/vuosi, mahdollisten hälytysajojen määrästä riippuen. Hälytyspäivystys ja laitevuokra ovat 402 €/vuosi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan 9.2.2021 § 15 hyväksymän toimintasäännön liitteen mukaan ympäristöterveyspäällikkö päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa johtamansa toiminnan osalta, 100 000 euroon asti. 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Vartiointi- ja valvontatyö hankitaan esityksen mukaisesti Lempäälän Turvapalvelu Oy:ltä (Y-tunnus 0933638-7).

Vartiointi- ja valvontasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika on 3 kk, joka on kirjallisesti tehtävä molemmin puolin.

Hankinnan arvonlisäveroton hinta on arviolta alle 1 000 €/vuosi, hälytysajojen määrästä riippuen. Hälytyspäivystys ja laitevuokra ovat 402 €/vuosi.

Hankinnasta tehdään hankintasopimus. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111872, praktikkoeläinlääkärit. 

 

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikön 1. varahenkilö, terveysinsinööri Tarja Hartikainen

Organisaatiotieto

Tampere