§ 26 Seudullisen ympäristöterveysyksikön praktikkoeläinlääkäreiden Provet-ohjelmistosopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5721/07.01.02/2020

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Eläinlääkäreiden esimies, valvontaeläinlääkäri Mari Porma, p. 040 133 6384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, p. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungilla on käytössä Finnish Net Solutions Oy:n (Y-1733917-4) Provet-ohjelmisto (Provet Pet, Provet Win 2 ja Provet yhtymäraportointi). Ohjelmistoa käyttävät seudullisen ympäristöterveysyksikön praktikkoeläinlääkärit. Tampereen kaupunki on maksanut ylläpitokustannukset seudullisen ympäristöterveydenhuollon perustamisesta lähtien vuodesta 2015.

Eläinlääkäriohjelmistojen pienhankintaprosessi aloitettiin kesäkuussa 2019. Prosessi oli suoritettava, koska nykyisestä (Provet) eläinlääkintäohjelmistosta ei ollut olemassa kirjallista sopimusta eikä ohjelmiston ominaisuudet vastanneet enää vaatimuksia. Tarkoituksena oli yhdenmukaistaa eläinlääkäreiden ohjelmistot. Nykyisessä ohjelmistovalinnassa on ongelmana se, että ohjelmistoversioita on kaksi ja eläinlääkäreiden asiakastietokannat ovat nykyisessä tilanteessa vain kyseisen eläinlääkärin käytettävissä. Tämä aiheuttaa turhaa päällekkäisyyttä ja hankaloittaa tiedonkulkua esim. päivystyksissä tarpeellisten asiakastietojen osalta (vaarallinen eläin, hoitotoimenpiteet jne.) sekä vaikeuttaa raportointia.

Eläinlääkäriohjelmistoksi ei enää valittu Provet-ohjelmistoja (Provet Pet, Provet Win 2 ja Provet yhtymäraportointi) vaan kyseiset ohjelmistot irtisanotaan.

Päätös

Irtisanotaan Finnish Net Solutions Oy:n (Y-1733917-4) Provet-ohjelmistot (Provet Pet, Provet Win 2 ja Provet yhtymäraportointi) päättymään 31.12.2020.

Toimijalle on ilmoitettu sopimuksen irtisanomisesta 30.9.2020 sähköpostitse ja viestiin on saatu kuittaus 7.10.2020.

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang

Organisaatiotieto

Tampere