§ 10 Ympäristöterveyden mittareiden kalibrointipalvelun pienhankinta vuosille 2022 - 2024; sisältää option vuosille 2025 - 2026.

Lataa  Kuuntele 

TRE:3484/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

25.5.2022

Päätöksen tekijä

Ympäristöterveyspäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastaja Matti Naukkarinen, 044 430 9717, terveydensuojelu@tampere.fi; ympäristöinsinööri Sari Laukkanen, 050 521 5179, elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen ympäristöterveys pyysi tarjoukset viideltä yritykseltä liitetiedostossa lueteltujen mittareiden kalibroinnista vuosille 2022 - 2024. Tarjouspyyntö sisälsi myös option vuosille 2025 - 2026. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville yrityksille: Ircal Oy (Y-2105138-4), Jormita Oy (Y-0881433-2), Kiwa Inspecta Tarkastus Oy (Y-2047308-3), Servikal Oy (Y-1035897-0) ja OyTeknocalor Ab (Y-0114852-5).

Tarjouspyyntö lähetettiin 21.2.2022 ja tarjoukset pyydettiin 18.3.2022 klo 12 mennessä. 

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin kahdelta yritykseltä; Servikal Oy:ltä ja Teknocalor Oy:ltä. Teknocalor Oy ilmoitti pystyvänsä tekemään kaikki pyydetyt kalibroinnit. Servikal Oy ei pysty äänitasomittarin ja kalibraattorin kalibrointeihin.

Tarjoukset vertailtiin 24.3.2022. 

Tarjousten vertailu tehtiin tarjouksissa ilmoitetuilla hinnoilla ja valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous hinnan perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi kaikkien mittareiden kalibrointiin valittiin tarjousvertailun perusteella Servikal Oy. Vertailutaulukko on liitteenä. Äänitasomittarin ja kalibraattorin kalibroinnit eivät sisälly Servikal Oy:n tarjoukseen, mutta niiden kalibrointikustannuksilla ei ole merkittävää vaikutusta tarjouksen kokonaishintaan.

Kaikki tämän hankinnan asiakirjat säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansalliset kynnysarvot alittava hankinta eli Tampereen kaupungin pienhankinta. Hankintamenettely on rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Ympäristöterveyden mittareiden kalibroinnit hankitaan sopimuskaudella vuosina 2022 - 2024 ja optiolla vuosiksi 2025 - 2026 Servikal Oy:ltä (Y-1035897-0) tarjouksen mukaiseen hintaan. Hankinnan arvioitu kokonaishinta sopimuskaudella 2022 - 2024 on 15 510 euroa, yhdellä optiovuodella 20 680 euroa ja kahdella optiovuodella 25 850 euroa. Hinta on veroton ja siihen lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on tehty. Hankinnasta tehdään erillinen sopimus, joka on sopimuskaudella voimassa 31.12.2024 asti. Mikäli optiovuodet huomioidaan, sopimuksen kesto pitenee 31.12.2025 tai 31.12.2026 saakka. Sopimuksessa noudatetaan seuraavia ehtoja: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT/Huhtikuu 2017).

 

Allekirjoitus

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang

Organisaatiotieto

Tampere