§ 7 Kunnan maksuosuudet ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudet laajakaistahankkeessa, luonnos valtioneuvoston asetuksesta - lausuntopyyntö

Lataa  Kuuntele 

TRE:6934/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.12.2020

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, 050 3211 279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa aiheesta: Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. 

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Lausunto:

Tampereen kaupunki näkee Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden toteutumisen Suomessa hyvin tärkeänä. Etätyöllä ja digitaalisilla etäpalveluilla on kansantaloudelle ja hyvinvoinnille tulevaisuudessa suuri merkitys. Julkisen tuen käyttö digitaalisten yhteyksien kehittämiseen alueellisten erojen kompensoimiseksi antaa suuren kansantaloudellisen panos-tuotos hyödyn.

Asetuksessa ehdotettu kuntien tukiosuuden porrastaminen on perusteltua ja se mahdollistaa myös kantokyvyltään heikompien kuntien tarjota tulevaisuudessa laajakaistayhteyksiä asukkailleen sekä yrityksilleen.

Asetuksessa esitetyt minimiliikennöintinopeudet vastaavat hyvin nykyisten näköpiirissä olevien palveluiden tiedonsiirtovaatimuksia. Tampere näkee myönteisenä sen, että tuen piiriin hyväksytään myös langattomalla teknologialla toteutetun yhteydet, sikäli kun ne täyttävät asetuksen minimivaatimukset. Langattoman teknologian tiedonvälityskapasiteetti kehittyy jatkuvasti suurin askelin mahdollistaen myös tulevaisuudessa hyvän palvelutason.

Covid-19 pandemia on osoittanut, että Suomessa kyetään nopeasti mukautumaan uudenlaisiin työkaluihin ja työskentelytapoihin. Suomeen muodostunee pysyvä hybridimallinen (etä- lähityön yhdistelmä) työskentelykulttuuri. Etätyön kehittyminen syrjäseuduilla tuo ratkaisuja kasvukeskuksissa monilla aloilla vaivaavaan työvoimapulaan. Myös tuen mahdollistaminen vapaa-ajan asuntojen kytkemiseksi laajakaistaan parantaa Suomen kilpailukykyä.

 

 

Päätös

Annetaan Liikenne- ja viestintäministeriölle päätöksen perustelut-kohdassa oleva lausunto tallentamalla se lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. 

 

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere