§ 5 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön määräysluonnoksesta todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5675/12.01.01/2020

Päätöspäivämäärä

23.10.2020

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 0505189464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa (OPH-2147-2020) määräysluonnoksesta, joka koskee todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviä tietoja ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017, 60 §) Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Määräysluonnos liitteineen on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Määräys korvaa Opetushallituksen määräyksen (OPH-54-2018) liitteineen, joka on ollut voimassa 15.1.2018 alkaen.

Ammatillisessa koulutuksessa annettavista todistuksista säädetään ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017, 57-60 §:t) ja asetuksessa (673/2017, 14 § ja 15 §). Em. pykälät ovat pysyneet samansisältöisinä 1.1.2018 lähtien. Uuden määräyksen tavoitteena on selkeyttää rakennetta seuraavasti:

  • Jokaiselle todistustyypille on laadittu erillinen tietoluettelo
  • Säädöspohja on liitteen alussa omana lukunaan
  • Salassa pidettävien tietojen käsittely -liite on uusi
  • Tutkintotodistus ja todistus opiskelijan osaamisesta on erotettu toisistaan
  • Sanallisia kuvauksia ei sisälly todistuksiin, mikäli osaamisen arviointia on mukautettu
  • Ammattitaitovaatimuksista poikkeamista koskevat tekstit uudistettu
  • Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (A 120/2017) tulleet muutokset on huomioitu
  • Osaamisen tunnustamisen viitetietoja ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyttä koskevaa tekstiä on selkeytetty
  • Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön kirjattavat viittaukset on ajantasaistettu.

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu liitteenä oleva lausunto määräysluonnoksesta.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan Opetushallitukselle liitteenä oleva lausunto määräysluonnoksesta todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere