§ 6 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5757/12.01.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 0505189464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa (OPH-3732-2020) koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksen koneasennuksen ja kunnossapidon osaamisaloista.

Lausuntoa on pyydetty perusteluonnoksen sivuista 1−26 seuraavista asioista:

  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu liitteenä oleva lausunto tutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan Opetushallitukselle liitteenä oleva lausunto koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere