§ 2 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:957/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

23.2.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 0505189464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa (OPH-4959-2020) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta

Lausuntoa on pyydetty seuraavista asioista:

  • määräysluonnoksen rakenteesta ja selkeydestä
  • osaamisen tunnustamisen mitoituksen periaatteiden selkeydestä
  • arvosanojen muuntamisen selkeydestä
  • liitteenä olevien taulukoiden selkeydestä.

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu liitteenä oleva lausunto tutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan Opetushallitukselle liitteenä oleva lausunto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere