§ 16 Lausunto Opetushallituksen lausuntopyyntöön ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lataa  Kuuntele 

TRE:3323/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 0505189464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa (OPH-1667-2021) ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien luonnoksesta, tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteista ja yhtenäisestä arviointikriteeristöstä.

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu liitteenä oleva lausunto yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteiden ja yhtenäisen arviointikriteeristön luonnoksesta.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan Opetushallitukselle liitteenä oleva lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien luonnoksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere