§ 15 Lausunto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koskien vaarantamiskieltoa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3895/11.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kaupungin lausuntoa koskien tontilla 837-121-405-315 sijaitsevan Kalevan lastentalon suojeluesityksen käsittelyn ajaksi asetettavaa vaarantamiskieltoa. 

Liitteenä olevassa lausunnossa katsotaan, että koska kyseistä tonttia koskien on vireillä asemakaavan muutos eikä kaupunki suunnittele toimenpiteistä rakennusta koskien ennen kaavan voimaantuloa, ei vaarantamiskielto ole tarpeen.

Hallintosäännön 35 §:n mukaan apulaispormestari päättää muiden kuin muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen antamisesta.

Päätös

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annetaan liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere