§ 14 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön ennakkokommenttipyyntöön matkalippujen tarkastajan koulutusvaatimuksista

Lataa  Kuuntele 

TRE:3245/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

28.5.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Matti Heikkilä, puh. 040 806 2371, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on 7.4.2021 käynnistänyt hankkeen matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksista annettujen säädösten muutostarpeiden tarkastelemiseksi. Hankkeen tavoitteena on arvioida matkalippujen tarkastajien koulutuksen kehittämistarpeita ja tehdä tarvittavat säädösmuutokset.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kirjeellään 27.4.2021 (VN/11505/2021) pyytänyt ennakkokommentteja hankkeen kannalta olennaisten säädösten,erityisesti matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (867/2006), muutostarpeista.

Tampereen seudun ammattiopistossa on yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa valmisteltu liitteenä oleva lausunto matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksista.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan liikenne- ja viestintäministeriölle liitteenä oleva lausunto matkalipputarkastajien koulutusvaatimuksista.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere