§ 3 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4039/12.01.01/2020

Päätöspäivämäärä

17.8.2020

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Satu Nevalainen, puh. 050 518 9464, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa (VN/14518/2020) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksellä muutettaisiin lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia liikenteen palveluista, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Lakia ammatillisesta koulutuksesta muutettaisiin huomioimalla uusi laki liikenteen palveluista ja mahdollisuus suorittaa perustason ammattipätevyys ns. koemallilla. Lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ehdotetaan tehtäväksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen myöntämiseen liittyviä muutoksia.

Päätös

Annetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä oleva lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere