§ 17 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

TRE:3705/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

15.6.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Harri Jurvela, puh. 040 806 2829, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Katri Naulo, puh. 040 801 6003, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjeellään 11.5.2021 VN/725/2021 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi.

Tampereen seudun ammattiopistossa ja Tampereen lukiokoulutuksessa on valmisteltu liitteenä oleva lausunto.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä oleva lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta.

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere