§ 6 Tampereen kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:2378/14.05.01/2021

Päätöspäivämäärä

25.3.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Katri Naulo, puh. 040 801 6003, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hallitus päätti vuoden 2021 talousarviota koskevassa budjettiriihessä 14.-15.9.2020, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021. Tavoitteena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. Keskus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa.

Tampereen kaupungin näkemyksen mukaan esitysluonnoksessa on hyvin tunnistettu uusia koulutuspalveluita tarvitsevat erilaiset asiakaskohderyhmät, jotka uraohjauksen, tuen ja koulutuksen ja tehostetun työnvälityksen avulla saavat uusia työmahdollisuuksia tai työllistyvät. Erikoistumiskoulutusta tarvitsevat ja työelämässä toimivat tarvitsevat uudenlaisia koulutusmahdollisuuksia ja palveluja työstä työhön siirtymiseen. Samoin heikot perustaidot omaavien, vieraskielisten tai heikon kielitaidon omaavien, mm. naisten tarpeisiin suunnatut käytännönläheiset uudet oppimisen ja työllistymisen mahdollisuudet ovat tervetulleita. Työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen on oma haasteensa.  

Kannatettavaa on myös ohjauksen ja tuen palveluiden kehittäminen sekä niiden linkittäminen osaksi jo hankkeissa sekä Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun piirissä kehitettyjä moniammatillisen ohjauksen ja tuen malleja.

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Päätös

Annetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä oleva lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

 

Allekirjoitus

 Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere