§ 11 Tampereen kaupungin lausunto valtioneuvoston asetusluonnokseen (3 asetusta) alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikasta 2021 - 2027

Lataa  Kuuntele 

TRE:2587/00.01.07/2021

Päätöspäivämäärä

28.4.2021

Päätöksen tekijä

Z/Apulaispormestari, elinvoima- ja osaamispalvelut sekä asunto- ja kiinteistöpalvelut (2017-2021)

Valmistelijan yhteystiedot

Aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen, puh. 040 724 1112, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tiia Joki, puh. 040 576 8684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa seuraavista asetusehdotuksista (VN/9125/2021-TEM-1) :

1) valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanoasetus)
2) valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoitusasetus)
3) valtioneuvoston asetus EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden kustannusten tukikelpoisuudesta (tukikelpoisuusasetus). 

Asetukset liittyvät hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki). 

Hallintosäännön § 35 mukaan apulaispormestari päättää lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

 

Päätös

Annetaan työ- ja elinkeinoministeriölle päätöksen liitteenä oleva lausunto tallentamalla se lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. 

 

Allekirjoitus

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll

Organisaatiotieto

Tampere