§ 20 Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:7389/00.01.06/2020

Päätöspäivämäärä

17.12.2020

Päätöksen tekijä

Z/Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Janne Kytö, puh. 040 800 4736 etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Kuntaliitto ja Gramex ovat tarkistaneet Gramex Kuntasopimuksen mukaisesti esityskorvausten määrää, jossa korvauksen tarkistuksen perusteena ovat Kuntasopimuksen mukaisesti yleinen ansiotaso- ja kustannustason nousu. Hinnankorotus on vuoden 2020 korvauksiin verrattuna + 0,9 %:a. Viivästyskorkona peritään yleisesti sovellettava viivästyskorko.

Konsernihallinnon toimintasäännön 10 §:n mukaan konserniyksikön johtaja päättää sopimusten hyväksymisestä palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Päätös

Kuntaliiton yleiskirje 7.12.2020, 13/2020 Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 2021 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Hallintojohtaja Heli Hirvelä

Organisaatiotieto

Tampere