§ 8 Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Mevaset Oy ympäristölupahakemuksesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3144/11.01.00/2021

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Z/Ympäristönsuojelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristötarkastaja Sari Sassi,​ puh. 050 328 5969,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg,​ puh. 050 521 5198,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kangasalan viranomaislautakunta pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Mevaset Oy:n jätteen käsittelyä ja hyödyntämistä sekä murskausta koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lausuntoa on pyydetty 28.5.2021 mennessä.

Hankealueella käsitellään vuosittain enintään 49 000 tonnia rakentamisen jätteitä, jotka koostuvat purkubetonista ja -tiilestä. Lisäksi käsitellään muuta jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa. Jatkojalostamisen jälkeen aineksia myydään eteenpäin hyödynnettäviksi esimerkiksi maanrakennukseen sekä energian tuotantoon. Varastointikentän rakenteissa hyödynnetään betoni- ja tiilijätettä, joilla korvataan neitseellisiä rakennusmateriaaleja.

Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet ympäristötarkastajat Sari Sassi ja Hanna Kolari.

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on kokouksessaan 5.2.2019 § 19 siirtänyt toimivaltaansa lausuntojen antamiseen liittyvissä asioissa ympäristönsuojelupäällikölle.

Päätös

Annetaan Kangasalan viranomaislautakunnalle oheisen liitteen mukainen lausunto Mevaset Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg