Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

§ 161 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Metsien hoidon toimintamalli 2030 – esittely (metsätalouspäällikkö Anne Tuominen)

- Keskusvirastotalon hankesuunnitelman tilannekatsaus (Virpi Ekholm)

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)