Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

§ 189 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 64 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 19.11.2020
§ 65 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kalkunvuorenkatu 32, 24.11.2020
§ 66 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Palvelukoti Pohjola, 25.11.2020
§ 67 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 27.11.2020
§ 68 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 04.12.2020
§ 69 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Koskikoti, 10.12.2020
§ 70 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 11.12.2020

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 281 Tampereen seudun ammattiopiston logistiikkatilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, 08.12.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 727 Kangasalan Lamminrahkan koulukeskuksen yleisen arkkitehtikilpailun hankinta, 08.12.2020
§ 668 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-129-843-1,-2 ja yleisiä alueita, 10.11.2020
§ 669 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-028-5595-5-9, 10.11.2020
§ 670 Eräille yhtiöille vuokratun LPA-tontin 837-78-7318-6 vuokrasopimuksen muuttaminen , 10.11.2020
§ 671 Eräille yhtiöille vuokratun AH-tontin 837-78-7318-5 vuokrasopimuksen muuttaminen , 13.11.2020
§ 673 Asuntotontin 837-78-7320-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 10.11.2020
§ 674 Vuokralaisten ja ostajien valitseminen eräille pientalotonteille ja tonttien varaaminen, 10.11.2020
§ 675 Asuntotontin 837-78-7320-3 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 10.11.2020
§ 676 Asuntotontin 837-37-5726-1 (Linnainmaa) vuokraaminen, 10.11.2020
§ 677 Asuntotontin 837-327-7744-3 vuokraaminen Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 10.11.2020
§ 682 Finnpark Oy:n (P-Hämppi) maanvuokrasopimuksen osittainen muuttaminen, 13.11.2020
§ 685 LPA-tontin 837-78-7319-4 vuokraaminen Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniityn Parkille, 16.11.2020
§ 686 Asuntotontin 837-327-7733-15 (Vuores) vuokraaminen, 16.11.2020
§ 688 Tontin 837-327-7698-1 vuokrasopimuksen purkaminen, 19.11.2020
§ 689 Asuntotontin 837-327-7733-12 (Vuores) varausajan jatkaminen, 19.11.2020
§ 695 Omakotitontin 837-327-7729-1 vuokraaminen, 23.11.2020
§ 696 Määräalan myyminen tilasta 837-585-5-77, 23.11.2020
§ 697 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-125-668-5 ja -6, 23.11.2020
§ 699 Asuntotontin 837-312-5397-18 (Koivistonkylä) vuokraaminen, 23.11.2020
§ 700 Kaikuvaara-nimisen kiinteistön 837-585-4-157 ostaminen, 23.11.2020
§ 702 Allekirjoitusvaltuutuksen antaminen Pispanlinnan ryhmäkotien asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 24.11.2020
§ 703 Valtuutuksen antaminen Toukolan asumispalveluyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 26.11.2020
§ 704 Valtuutuksen antaminen Satamakadun palvelukodin asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 26.11.2020
§ 705 Kaukolämpölinjan sijoittaminen Ilmailunkadulle Härmälään, 26.11.2020
§ 708 Omakotitontin 837-78-7305-8 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 27.11.2020
§ 709 Yritystontin 837-81-8301-3 varauksen jatkaminen, 27.11.2020
§ 710 Omakotitontin 837-327-7708-4 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen, 27.11.2020
§ 711 Omakotitontin 837-327-7716-5 rakentamisvelvoiteajan 2. jatkaminen, 27.11.2020
§ 712 Kiinteistön Ojalanmaat 837-583-2-81 alueella olevan vanhan höyrykoneen luovuttaminen, 27.11.2020
§ 716 Omakotitontin 837-327-7733-9 vuokraaminen, 01.12.2020
§ 718 Omakotitontin 837-327-7741-2 varaaminen, 01.12.2020
§ 719 Tukioikeuksien myyminen, 02.12.2020
§ 720 Ilokkaanpuistoon liittyvän voimalaitoksen rakentamisen aloitusajankohdan siirtyminen, 02.12.2020
§ 721 Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, 03.12.2020
§ 725 Tontin 837-126-608-171 vuokra-ajan jatkaminen, 08.12.2020
§ 726 Sopimus kuolleena löydettyjen villieläinten keräämisestä ja hävittämisestä, 08.12.2020
§ 729 Omakotitontin 837-327-7722-6 varaaminen, 10.12.2020
§ 730 Telia Finland Oyj:lle vuokratun tontin 837-125-666-11 sopimuksen jatkaminen, 10.12.2020
§ 732 Hallinnonluovutusmuistion hyväksyminen, Härmälänrannan kortteli 1907, 10.12.2020
§ 733 Pikku Kuusoja- nimisen tilan 837-708-2-1 ostaminen, 10.12.2020
§ 734 Asuntotontin 837-37-5728-3 (Linnainmaa) vuokraaminen, 10.12.2020
§ 736 Asuntotontin 837-37-5728-1 (Linnainmaa) vuokraaminen, 10.12.2020
§ 742 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös tontin 837-129-817-2 vuokra-ajan jatkamista koskevassa asiassa, 15.12.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Teppo Rantanen lisäsi kiinteistöjohtajan päätöksen 15.12.2020 §742 käsiteltävien päätösten joukkoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)