Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 16.12.2020

§ 160 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus viestintäjohtaja Anna-Maria Maunulle koko kokouksen ajaksi, metsätalouspäällikkö Anne Tuomiselle §162 saakka, hankepäällikkö Jarmo Viljakalle §163 saakka, hankepäällikkö Antti Lakalle §164 saakka ja hankeinsinööri Petri Saariselle §165 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)