Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.12.2021

§ 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeus
Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa controller Saara Unnanlahdelle.

Kokouskäsittely
Esittelijä Juha Yli-Rajala lisäsi pykälään Perustelut-kohdan ja siihen maininnan osallistumisen mahdollistamisesta sähköiseen kokoukseen. Puheenjohtaja totesi näin muutetun pykälän olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)