Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.12.2021

§ 136 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:407/00.01.03/2021

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Lauri Niemi)

2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Esa Sairanen)

3) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n jälleenrahoitukseen. Tampereen Sähkölaitos Oy on toteuttamassa merkittävän taselainoituksensa jälleenrahoituksen sekä pienehkön laajennuksen. Asia ei edellytä omistajan virallisen ennakokannan hankkimista, vaan on yhtiön hallituksen päätösvaltaan kuuluva toimenpide. 

4) Konsernijaoston seminaarin 18.1.2022 alustavan ohjelman mukaan seminaari keskittyy konsernin tuloksekkaan ja omistaja-arvo luovan johtamisen kehittämiseen. Tarkistetaan ohjelman sisältö ja tehdään tarvittavat muutokset.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle ja toimitusjohtaja Lauri Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)