Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian ”§ 52 Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2022”.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä pykälän 43 jälkeen pykälän 51 kohdan 1).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)