Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

§ 51 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:111/00.01.03/2022

Perustelut

1) Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä ja toimitusjohtaja Esa Sairanen)

2) Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Olli Tokoi)

3) Tampereen Tilapalvelut Oy:n osakaspohjan mahdollinen laajentuminen konsernijaoston päätöksen §103/2021 mukaisesti (liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen).

4) Vilusen Rinne Oy:lle annettiin konsernijaoston päätöksessä 26.10.2021 § 113 konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa toteuttaa yhtiön kokonaisjakautuminen. Päätöksessä konsernijaosto myös kehotti Vilusen Rinne Oy:n hallitusta ryhtymään esitettyä yhtiön kokonaisjakautumista edistäviin toimenpiteisiin. Vilusen Rinne Oy on edistänyt kokonaisjakautumisen toteutusta ja jakautumisprosessi on esillä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022. Yhtiön hallitus valmistelee ja allekirjoittaa jakautumissuunnitelman. Yhtiökokous tekee varsinaisen päätöksen jakautumisesta neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä. Kokonaisjakautumisen täytäntöönpanon arvioidaan sijoittuvan syksylle 2022.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tommi Evilä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja toimitusjohtaja Esa Sairaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä siirtää pykälän kohdan 2) käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen 17.5.2022.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)