Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

§ 4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 

TRE:4966/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 31.8.2021 § 79 päättänyt läsnäolo- ja puheoikeuksista toimikaudelle 2021-2023. Henkilövaihdoksista johtuen päätöstä on syytä päivittää. Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 myönnetään controller Saara Unnanlahdelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)