Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

§ 9 Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen tilanne (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20-kohdat