Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 10 Välimiesoikeuden tuomio Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa 

TRE:343/02.04.00/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030 ja controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki osallistui kaupunginhallituksen 14.12.2020 § 530 tekemällä päätöksellä Suomen Hopealinja Oy:n järjestämään osakeantiin ja merkitsi osakkeita 50 milj. kappaletta ja maksoi niistä yhteensä 500 000 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti. Samalla päätettiin ostaa tai vaihtoehtoisesti lunastaa muiden Suomen Hopealinja Oy:n osakkaiden osakkeet 0,01 eurolla/osake. Kun yhtiön muut osakkaat (noin 70 eri osakasta) eivät osallistuneet osakeantiin, nousi Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiössä 30,46 prosentista 99,92 prosenttiin ja yhtiöstä tuli Tampereen kaupungin tytäryhtiö.

Tampereen kaupunki ilmoitti 9/10 osake-enemmistön saatuaan ja osakeannin päätyttyä lunastusoikeuden syntymisestä yhtiölle. Suomen Hopealinja Oy teki rekisteri-ilmoituksen lunastusoikeuden syntymisestä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi 17.2.2021 lunastusoikeuden kaupparekisteriin. Tampereen kaupunki käynnisti lunastusoikeuden nojalla osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn tekemällä hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta lähetti 3.3.2021 käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyysi määräämään uskotun miehen. Kanta-Hämeen käräjäoikeus määräsi osakeyhtiölain mukaisesti uskotun miehen valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua 26.4.2021. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta määräsi kokouksessaan 3.6.2021 yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan asian. Tampereen kaupunki ei olisi voinut saada kaikkia yhtiön osakkeita omistukseensa ilman lunastusmenettelyä, koska yhtiön historiasta johtuen osakkeenomistajista osa on tuntemattomia.

Tuomiolauselmassa 14.12.2021 välimiesoikeus vahvisti, että Tampereen kaupungilla on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet ja että lunastushinnan maksaminen ja vahvisti Suomen Hopealinja Oy:n osakkeen lunastushinnaksi 0,01 euroa osakkeelta. Lunastettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 42 491 kappaletta ja lunastushinta yhteensä 424,91 euroa. Välitystuomio saa lainvoiman mikäli uskottu mies tai vähemmistöosakkeenomistaja ei valita tuomiosta käräjäoikeuteen. Yksikään vähemmistöosakkeenomistaja ei käyttänyt suoraan puhevaltaansa lunastusmenettelyssä. Osakeyhtiölain 18 luvun 8 §:n nojalla lunastaja vastaa lunastusmenettelyn kustannuksista. Lunastusprosessin suorat kustannukset, kuten uskotun miehen ja välimiehen palkkiot, kuulutuskulut sekä hakemuskulut ovat olleet tähän mennessä noin 60 000 euroa, joista suurin osa uskotun miehen ja välimiehen palkkioita.

Tuomion saatua lainvoiman Tampereen kaupunki suorittaa lunastushinnan suoraan vähemmistöosakkeenomistajille ja tallettaa lunastushinnan Aluehallintovirastolle niiden osakkeenomistajien osalta, joita ei tunneta tai tavoiteta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Välimiesoikeuden tuomio Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jyri Nuojua, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Janne Salonen/Suomen Hopealinja Oy, Mari Vuorinen/Suomen Hopealinja Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)