Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

§ 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

Tämän kokouksen ajaksi viestintäpäällikkö Anna-Leea Hyry.

§ 15 kohdalla talousjohtaja Jukka Männikkö ja johtaja Mikko Nurminen.

§ 16 kohdalla lakimies Jyri Nuojua ja projektijohtaja Tarja Puskala.

§ 17 kohdalla yleiskaavapäällikkö Pia Hastio ja johtaja Mikko Nurminen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)