Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 15 Muutokset vuoden 2022 talousarvioon 

TRE:511/02.02.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion 15.11.2021. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos (kaupunki sekä liikelaitokset ja rahastot) on 26,637 milj. euroa alijäämäinen ja nettoinvestoinnit 234,639 milj. euroa.

Valtuuston vuoden 2021 hyväksymä nettoinvestointien taso oli 291,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit alittuivat 60,1 milj. eurolla, sillä monien investointien käynnistyminen ja valmistuminen myöhästyi suunnitellusta. Jotta valtuuston jo kertaalleen hyväksymät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti, esitetään vuodelta 2021 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoitavaksi uudelleen 45,834 milj. euroa. Uudelleenbudjetointien lisäksi on ilmennyt eräitä käyttötalouden muutostarpeita, muutoksia valtionosuuksiin sekä teknisiä siirtoja tuloihin ja menoihin.

Toimintamenoihin ja -tuloihin esitetään eräitä muutoksia, joista merkittävin on Tredun toiminnan rahoitukseen esitettävä 1,174 milj. euron lisäys. Muutosesitysten toimintakatetta heikentävä vaikutus on yhteensä 0,985 milj. euroa. Valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi rahoituspäätösten mukaisesti 1,058 milj. eurolla ja lisättäväksi 0,155 milj. euroa lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvun perusteella. Esitettyjen muutosten yhteenlaskettu nettovaikutus tulokseen on 2,043 milj. euroa negatiivinen.

Investointeja esitetään budjetoitavaksi uudelleen 45,834 milj. euron verran. Suurimmat summat ovat talonrakennushankkeiden 22,588 milj. euron investoinnit. Summasta 15,393 milj. euroa on koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja perusparannushankkeita ja 3,574 milj. euroa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hankkeita. Uudelleenbudjetoitavia kohteita ovat mm. Pispalan koulun perusparannus 3,429 milj. euroa, Etelä-Hervannan päiväkoti ja koulu 2,916 milj. euroa, Päiväkotien perusparannus 1,79 milj. euroa, Pyynikintie 2 perusparannus 1,685 milj. euroa sekä Sammon koulun laajennus ja päiväkoti 1,445 milj. euroa.

Hiedanrannan kehitysohjelmalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen 12,1 milj. euroa. Summasta Näsisaaren rakentamiseen ja pilaantuneen maan puhdistamiseen esitetään 10,5 milj. euroa, Hiedanrannan ennalta kohdentamattomiin töihin esitetään 0,1 milj. euroa ja Hiedanrannan rakennusten perusparantamiseen esitetään 1,5 milj. euroa.

Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen yhteensä 5,85 milj. euroa. Rahoitusta tarvitaan muun muassa Ranta-Tampellan viimeistelytöihin, Santalahden rantapuiston/Särkänniemen tapahtumarannan rakenteiden lopputoteutukseen, Hämeenkadun valoviikkovalaistuksen toteuttamiseen sekä Kansi ja Areena -hankkeen viimeiseen maksuerään.

ICT-kehittämiseen esitetään budjetoitavaksi uudelleen 4,0 milj. euroa, jotta viivästyneet kehityshankkeet saadaan toteutetuksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle esitetään budjetoitavaksi uudelleen 3,754 milj. euroa, josta liikuntapaikkojen kunnostamiseen esitetään 1,987 milj. euroa, varhaiskasvatustilojen ja perusopetustilojen ensikertaiseen kalustamiseen 1,371 milj. euroa sekä kulttuuripalvelujen investointeihin 0,398 milj. euroa.

Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 28,680 milj. euroa alijäämäinen ja toiminnan ja nettoinvestoinnit ovat 280,473 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Vuoden 2022 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 28,680 milj. euroa alijäämäinen ja toiminnan ja nettoinvestoinnit ovat 280,473 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän olit asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Aarne Raevaara teki seuraavan muutosehdotuksen: " Vuoden 2022 talousarvioon ei lisätä Näsisaaren rakentamiseen esitettyä 10.5 miljoonaa euroa." Lassi Kaleva kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän päätösehdotus JAA, Raevaaran muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.

Äänestystulokset

 • Jaa 11 kpl 85%

  Olga Haapa-aho, Milka Hanhela, Aila Dundar-Järvinen, Anne-Mari Jussila, Jouni Markkanen, Lauri Lyly, Jaakko Stenhäll, Kirsi Kaivonen, Sari Tanus, Kalervo Kummola, Anna-Kaisa Ikonen

 • Ei 2 kpl 15%

  Lassi Kaleva, Aarne Raevaara

Valmistelija

 • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Vuoden 2022 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos on 28,680 milj. euroa alijäämäinen ja toiminnan ja nettoinvestoinnit ovat 280,473 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

 • Aarne Raevaara ja Lassi Kaleva ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Aarne Raevaara teki seuraavan muutosehdotuksen: Vuoden 2022 talousarvioon ei lisätä Näsisaaren rakentamiseen esitettyä 10.5 miljoonaa euroa.

Kannatus: Lassi Kaleva

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, Raevaaran muutosehdotuksen hyväksyminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Raevaaran muutosehdotus hylättiin äänin 56-7, 4 tyhjää.

Äänestystulokset

 • Jaa 56 kpl 84%

  Oras Tynkkynen, Jouni Ovaska, Petri Rajala, Milka Hanhela, Merve Caglayan, Ida Leino, Aleksi Jäntti, Olga Haapa-aho, Ulla Kampman, Ulla-Leena Alppi, Pekka Salmi, Matti Höyssä, Noora Tapio, Inna Rokosa, Antti Ivanoff, Jaakko Stenhäll, Matti Helimo, Ilkka Sasi, Riina-Eveliina Eskelinen, Anne-Mari Jussila, Antti Hiitti, Leena Kostiainen, Elina Järvenpää, Aila Dundar-Järvinen, Mirja Salmijärvi, Sofia Julin, Sirpa Pursiainen, Anna-Kaisa Ikonen, Anne Liimola, Anneli Taina, Mahmoud Machaal, Miila Halonen-Saari, Jouni Markkanen, Vilhartti Hanhilahti, Johanna Loukaskorpi, Lauri Lyly, Sari Tanus, Kirsi Kaivonen, Liban Sheikh, Pia Viitanen, Petri Siuro, Minna Minkkinen, Ilkka Porttikivi, Tommi Evilä, Kari-Matti Hiltunen, Ilmari Nurminen, Matti Järvinen, Hanna Sareila, Teemu Aaltonen, Jaakko Mustakallio, Sofia Vikman, Vilma Järvisalo, Mikko Aaltonen, Sanna Marin, Atanas Aleksovski, Brigita Krasniqi

 • Ei 7 kpl 10%

  Lassi Kaleva, Aarne Raevaara, Antti Moisander, Joakim Vigelius, Marika Puolimatka, Arto Grönroos, Anneli Kivistö

 • Tyhjä 4 kpl 6%

  Anni O Molari, Veikko Vallin, Joonas Kiviranta, Sakari Puisto

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Lauri Savisaari, Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Olli-Pekka Ojanen, Virpi Ekholm, Matti Hännikäinen, Outi Kallioinen, Maarit Särkilahti, Tero Tenhunen, Jarkko Oksala, Vesa-Matti Kangas, Pauliina Laisi, Marko Sivonen, Anna-Maija Väänänen, Anniina Ylä-Mattila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.