Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Sofia Julin ja Anne-Mari Jussila.

Varalla Elina Järvenpää ja Matti Järvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Julin ja Anne-Mari Jussila (varalle Elina Järvenpää ja Matti Järvinen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)