Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

§ 14 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Vuoden 2021 tilinpäätöskirja

Tilinpäätös 2021 toimitetaan valtuutetuille pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Jos varsinainen valtuutettu erityisestä syystä tarvitsee paperisen version tilinpäätöksestä, sen voi tilata osoitteesta valtuuston.sihteeristo@tampere.fi viimeistään keskiviikkona 23.2.2022.

Nuorisovaltuuston aloiteoikeus

Valtuusto päätti 22.2.2021 § 26, että hallintosääntöön lisätään, että nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä kuntalaisaloitteita ja että nuorisovaltuuston aloitteet tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet ja ne tulee aina käsitellä asiasta toimivaltaisessa toimielimessä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)